ข่าวสารต่าง ๆ

บริษัทฯ กำลังรับสมัครพนักงานขาย 2 อัตรา อายุระหว่าง 22-35 ปี หากท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ได้


บริษัทฯ ให้บริการผลิตเพลทเลตเตอร์เพรส และ เพลทเฟล็กโซ่ ด้วยเครื่อง CTP ซึ่งให้ความละเอียดที่ 4000 DPI กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางบริษัทฯ