บริษัท ฯ เป็นผู้นำเข้า ผลิต และจำหน่าย หมึกพิมพ์ เครื่องจักร และ อุปกรณ์ทางการพิมพ์ต่าง ๆ กว่า 50 ปี ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้นำเสนอ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อวงการพิมพ์ และถึงแม้วิวัฒนาการทางด้านการพิมพ์ได้ปรับเปลี่ยนไปอย่างมากมาย จากเลตเตอร์เพรสจนถึงระดับดิจิตอลตลอดระยะหลายปีหลัง บริษัท ฯ ก็ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอสินค้าต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของโรงพิมพ์

Toray
'Toray' เพลท
โพลีเมอร์
Silk Screen
อุปกรณ์ทางการพิมพ์สกรีนและอื่น ๆ
UV Ace
UV Ace : หมึกพิมพ์
ยูวีออฟเซตและเลตเตอร์เพรส
CTP Amsky
เครื่องยิงเพลท CTP เทคโนโลยียุโรป

Siam Graphic Agency Co., Ltd. Copyright@2018